Hvorfor brun slår de andre Ivies


holdet bag brun Universitets begavelse portefølje er blevet misundelse af Ivy League. Skolen førte ligaen i afkast for andet år i træk i år, og den har returneret mere end 12% i fire år i træk og mere end 10% årligt i løbet af det sidste årti. Det er også den eneste Ivy League-begavelse, der overgår en indenlandsk 60-40 aktieindeksportefølje i løbet af de sidste to år.

og når nogen overgår markedet og deres konkurrence, er det første, alle andre vil vide, hvordan de gjorde det. Nogle har tilskrevet Brun ‘s stærke præstation til at tildele en stor del af sin portefølje til private investeringer, mens CIO Jane har krediteret Brun’ s partnerskaber med “ekstraordinære investeringsforvaltere” for porteføljens præstationer samt dens vægt på risikostyring.

i et forsøg på at finde ud af, hvad der adskiller brun, analyserede investeringsforskningsfirmaet Markov Processes International begavelsens investeringsmetode og ledte efter spor, der kunne være skjult i sine årsrapporter og reviderede årsregnskaber.

i sin analyse afviste firmaet ideen om, at porteføljens succes hovedsageligt var drevet af dens tildeling til private investeringer. Markov bemærkede, at Brun ‘ s samlede tildeling til privat egenkapital og venturekapital var 31.2% i regnskabsåret 2020, langt under Yales målfordeling på 41% til private investeringer—og Yales afkast var mindre end halvdelen af brune i de sidste to år.

“i det væsentlige var aktivallokeringer i begge begavelser ret ens, med en stærk vægt på egenkapital,” sagde Markov i sin analyse, “men de producerede helt forskellige resultater.”

og Markov sagde, at mens Dietses forklaring er smigrende for begavelsens investeringsteam og fondsforvaltere, “svarer det ikke til meget for præstations-og risikoprofessionelle, der er vant til hårde antal præstationsattribution, faktor beta, marginal og komponentrisiko osv.”

efter at have undersøgt Brun ‘s aktivallokeringer i løbet af de sidste 10 år fandt Markov, at” absolutte returstrategier dominerer ” porteføljen. Det sagde også, at en betydelig del af det absolutte afkast segment er afsat til egenkapital lang-korte hedgefonde.

Markov bemærkede, at teknologisektoren har haft “et fænomenalt løb” i løbet af de sidste to år med henvisning til S & P 500 Informationsteknologiindeks, som steg 35,9% i regnskabsåret 2020, et godt stykke over Cambridge Associates’ kapitalfonde og venturekapital, som henholdsvis steg 9% og 11,8%. Markovs analyse anslog også, at Brun ‘ s eksponering for teknologi næsten fordoblet i løbet af de sidste tre år.

“det er ret plausibelt at antage, at teknologi er den manglende faktor, der kan forklare udførelsen af brun ‘s stabile af lang-korte hedgefondsforvaltere, når alle’ længes ‘annullerer med alle’ shorts’,” sagde Markov.

i sin analyse oprettede Markov en portefølje af generiske benchmarks for aktivklasse samt et teknologisektorindeks, der var beregnet til forudsigeligt at efterligne det årlige afkast af den brune begavelsesportefølje. Sammenligning af sin kvantitative analyse af årlige afkast og offentliggjorte tildelingsnumre taget fra årsregnskaber bemærkede Markov ligheden mellem de tendenser, der blev fanget af hurtigt stigende risikovillig kapitalallokering og faldende eksponering for reale aktiver.

samtidig sagde forskningsfirmaet, at dets analyse overvurderede allokering af privat egenkapital, mens den undervurderede offentlige aktier, hvor den kombinerede tildeling var omtrent den samme.

tre vigtige grillbarer fra Markovs analyse inkluderer:

  1. Brun ‘ s investeringsteams ønske om det bedste talent kunne have skabt en betydelig overeksponering for teknologisektoren, som hidtil har arbejdet til sin fordel.
  2. diversificering er nøglen—især med en portefølje af hedgefonde, der diversificerer hurtigere end en portefølje af aktier på grund af annullering af modsatte indsatser/temaer mellem fonde, hvilket resulterer i indekslignende adfærd og afkast.
  3. signifikant Alfa kan ofte signalere manglen på modellen eller en manglende faktor i stedet for en “færdighed.”

Relaterede Historier:

Brun ‘ s begavelse dræber det

Yale, Stanford, brune begavelser vender tilbage 5.7%, 6.5% 12.4%

Ivy League begavelser Underperform 60-40 portefølje igen

Tags: brun Universitet, Dartmouth, begavelse, Ivy League, Jane Dietse, Markov processer International, Princeton, Yale

af Michael kat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.