biologiska risker förknippade med konsumtion av reptilprodukter

konsumtionen av en mängd olika arter av reptiler som fångats från naturen har varit en viktig proteinkälla för människor över hela världen i årtusenden. Terrapins, ormar, ödlor, krokodiler och leguaner odlas nu och konsumtionen och handeln med deras kött och andra ätbara produkter har nyligen ökat i vissa delar av världen. Biologiska risker förknippade med konsumtion av produkter från både odlat och vildt reptilkött och ägg inkluderar infektioner orsakade av bakterier (Salmonella spp., Vibrio spp.), parasiter (Spirometra, Trichinella, Gnathostom, pentastomider), liksom förgiftningar av biotoxiner. För krokodiler, Salmonella spp. utgör en betydande folkhälsorisk på grund av den höga tarmbärarhastigheten som återspeglas i en lika hög föroreningshastighet i deras färska och frysta kött. Det saknas information om förekomsten av Salmonella spp. i kött från andra ätbara reptiler, även om reptiler i fångenskap som används som husdjur (ödlor eller sköldpaddor) ofta är bärare av dessa bakterier i Europa. Parasitiska protozoer i reptiler utgör en försumbar risk för folkhälsan jämfört med parasitiska metazoaner, varav trichinellos, pentastomiasis, gnathostomiasis och sparganos kan förvärvas genom konsumtion av förorenad krokodil, monitorödla, sköldpadda respektive ormkött. Andra reptiler, även om de befunnits hysa ovanstående parasiter, har inte varit inblandade i deras överföring till människor. Frysbehandling inaktiverar Spirometra och Trichinella i krokodilkött, medan effekten av frysning av annat reptilkött är okänd. Biotoxiner som ackumuleras i köttet av havssköldpaddor kan orsaka chelonitoxism, en typ av matförgiftning med hög dödlighet hos människor. Infektioner av svampar, inklusive jäst, och virus förekommer ofta i reptiler men har inte kopplats till en hälsorisk för människor genom förorening av köttet. För närvarande finns det inga indikationer på att naturliga transmissibla spongiforma encefalopatier (tse) förekommer hos reptiler. Utfodring av odlade reptiler med icke-bearbetade och återvunna animaliska produkter kommer sannolikt att öka förekomsten av biologiska faror i reptilkött. Tillämpning av GHP -, GMP-och HACCP-förfaranden, respektive på jordbruks-och slakterinivå, är avgörande för att kontrollera riskerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.