Biologisk risiko forbundet med forbruk av reptilprodukter

forbruket av et bredt utvalg av reptilarter fanget fra naturen har vært en viktig kilde til protein for mennesker over hele verden i årtusener. Terrapiner, slanger, øgler, krokodiller og leguaner er nå oppdrettet og forbruk og handel av deres kjøtt og andre spiselige produkter har nylig økt i enkelte områder av verden. Biologisk risiko forbundet med forbruk av produkter fra både oppdrettet og vill reptil kjøtt og egg inkluderer infeksjoner forårsaket av bakterier (Salmonella spp. Vibrio spp.), parasitter (Spirometra, Trichinella, Gnathostoma, pentastomider), samt forgiftninger av biotoksiner. For krokodiller, Salmonella spp. utgjør en betydelig folkehelserisiko på grunn av den høye intestinale bæreraten som reflekteres i en like høy forurensningsrate i deres ferske og frosne kjøtt. Det mangler informasjon om forekomsten Av Salmonella spp. i kjøtt fra andre spiselige reptilier, selv om fangede reptiler som brukes som kjæledyr (øgler eller skilpadder), er ofte bærere av disse bakteriene i Europa. Parasittiske protozoer i reptiler representerer en ubetydelig risiko for folkehelsen sammenlignet med parasittiske metazoans, hvorav trichinellose, pentastomiasis, gnathostomiasis og sparganosis kan oppnås gjennom forbruk av forurenset krokodille, skjerm øgle, skilpadde og slange kjøtt, henholdsvis. Andre reptiler, selv om de er funnet å ha de ovennevnte parasittene, har ikke vært involvert i overføringen til mennesker. Frysebehandling inaktiverer Spirometra og Trichinella i krokodillekjøtt, mens effektiviteten av frysing av annet krypdyrkjøtt er ukjent. Biotoksiner som akkumuleres i kjøttet av havskildpadder, kan forårsake chelonitoksisme, en type matforgiftning med høy dødelighet hos mennesker. Infeksjoner av sopp, inkludert gjær og virus forekommer mye i reptiler, men har ikke vært knyttet til en helserisiko gjennom forurensning av kjøttet. For tiden er det ingen indikasjoner på at naturlige overførbare spongiform encefalopatier (Tse) forekommer hos reptilier. Mating av oppdrettsreptiler med ikke-bearbeidede og resirkulerte animalske produkter vil sannsynligvis øke forekomsten av biologiske farer i reptilkjøtt. BRUK av GHP, GMP og HACCP prosedyrer, henholdsvis på gård og slakteri nivå, er avgjørende for å kontrollere farene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.