Lit2Go

wbudowany odtwarzacz audio wymaga nowoczesnej przeglądarki internetowej. Powinieneś odwiedzić Browse Happy i zaktualizować swoją przeglądarkę internetową już dziś!

Brook Taylor, urodzony w Edmonton 18 sierpnia 1685 roku, zmarł w Londynie 29 grudnia 1731 roku, kształcił się w St. John ’ s College w Cambridge i był jednym z najbardziej entuzjastycznych wielbicieli Newtona. Od roku 1712 napisał wiele prac w Philosophical Transactions, w których między innymi omawiał ruch pocisków, centrum oscylacji i formy przybrane przez ciecze, gdy są podnoszone przez kapilarność. W 1719 zrezygnował z funkcji sekretarza Royal Society i porzucił studia matematyczne. Jego najwcześniejszym dziełem, dzięki któremu jest powszechnie znany, jest jego Methodus Incrementorum Directa et Inversa, opublikowany w Londynie w 1715 roku. To zawiera dowód znanego twierdzenia

f (x + h) = f (x) + hf’ (x) + h2/2! f ” (x) + … ,

, dzięki której funkcja pojedynczej zmiennej może być rozszerzona o jej potęgi. Nie bierze pod uwagę zbieżności serii, a dowód, który wiąże się z licznymi założeniami, nie jest wart powielania. Praca zawiera również kilka twierdzeń o interpolacji. Taylor był najwcześniejszym pisarzem zajmującym się twierdzeniami o zmianie zmiennej niezależnej; był prawdopodobnie pierwszym, który zdał sobie sprawę z możliwości rachunku operacji i tak jak on oznacza n-ten współczynnik różniczkowy y przez yn, więc używa y-1 do reprezentowania całki z y; wreszcie, jest zwykle uznawany za twórcę teorii skończonych różnic.

zastosowania rachunku różniczkowego do różnych pytań podanych w Methodus nie otrzymały takiej uwagi, na jaką zasługują. Najważniejszą z nich jest teoria drgań poprzecznych strun, problem, który zaskoczył poprzednich badaczy. W tym śledztwie Taylor ujawnia, że liczba drgań połowicznych wykonanych w ciągu sekundy jest

gdzie L jest długością struny, N jej ciężarem, P ciężarem, który ją rozciąga, A D długością wahadła sekundowego. Jest to poprawne, ale dochodząc do tego zakłada, że każdy punkt ciągu przejdzie przez swoje położenie równowagi w tym samym momencie, ograniczenie, które D ’ Alembert później okazał się niepotrzebny. Taylor znalazł również formę, którą ciąg przybiera w każdej chwili.

metoda zawiera również najwcześniejsze wyznaczenie równania różniczkowego drogi promienia światła podczas przemierzania ośrodka heterogenicznego; przy założeniu, że gęstość powietrza zależy tylko od jego odległości od powierzchni Ziemi, Taylor otrzymuje za pomocą kwadratur przybliżoną postać krzywej. Omówiono również formę sieci trakcyjnej oraz wyznaczenie ośrodków oscylacji i perkusji.

Traktat o perspektywie autorstwa Taylora, opublikowany w 1719 roku, zawiera najwcześniejsze Ogólne sformułowanie Zasady znikania punktów; chociaż idea znikania punktów dla linii poziomych i równoległych w obrazie zawieszonym w płaszczyźnie pionowej została wyrażona przez Guido Ubaldiego w jego Perspectivae Libri, Piza, 1600, i przez Stevinusa w jego Sciagraphia, Leyden, 1608.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.