Platsbegränsningar i Utah

Senast uppdaterad September 4, 2020

exklusive vissa undantag för dolda vapen permittees, Utah förbjuder i allmänhet bärandet av en laddad skjutvapen:

 • i eller på ett fordon;
 • på någon offentlig gata, eller
 • i ett utstationerat förbjudet område.1

Utah förbjuder innehav av skjutvapen inom ett ”säkert område” på en flygplats.2 ett ”säkert område” i detta avsnitt är ett område som inrättats av flygplatsmyndigheten där skjutvapen är begränsade.3 ett ”säkert område” måste vara beläget utanför flygplatsens huvudområde och måste ha ett meddelande tydligt visat.4 Detta förbud gäller även innehavare av dolda vapentillstånd.5

Utah tillåter inrättandet av” säkra områden ” i kriminalvård, brottsbekämpning och psykisk hälsa.6 Utah förbjuder avsiktlig eller medveten transport av skjutvapen eller ammunition till eller på något ”säkert område” i en anläggning.7 statlig lag förbjuder också att veta innehav av ett skjutvapen vid en korrectionell anläggning eller i något ”säkert område” i en mentalvårdsanläggning utan tillstånd från den myndighet som driver anläggningen.8 Utah förbjuder transport av skjutvapen eller ammunition till eller på någon del av en kriminalvårdsanstalt eller till ett ”säkert område” i en mentalvårdsanläggning med avsikt att ge den till en gärningsman.9 för att vara ett ”säkert område” för dessa avsnitt får området normalt inte vara tillgängligt för allmänheten, måste ha ett meddelande publicerat vid ingången och måste ha ett intilliggande område tillgängligt för förvaring av vapen.10

Utah betraktar ”säkra områden” som lika tillämpliga för innehavare av dolda vapentillstånd.11

statlig lag tillåter kriminalvård, brottsbekämpning och psykisk hälsa att ytterligare förbjuda eller kontrollera skjutvapen och ammunition.12

Utah förbjuder medveten och avsiktlig transport eller innehav av skjutvapen i ett hus för tillbedjan eller privat bostad om organisationen som driver huset för tillbedjan eller personen med laglig rätt att inneha den privata bostaden har korrekt meddelat att skjutvapen är förbjudna.13 Detta förbud gäller lika för dolda vapentillstånd.14

Utah har inga stadgar som förbjuder skjutvapen på följande platser, även om administrativa bestämmelser kan gälla:

 • sjukhus;
 • idrottsarenor;
 • spelmöjligheter;
 • Röstningsplatser, eller
 • anläggningar som serverar alkohol.
 1. Utah Kod Ann. § 76-10-505(1).
 2. Utah Kod Ann. § 76-10-529(2).
 3. Utah Kod Ann. § 76-10-529(3).
 4. Utah Kod Ann. § 76-10-529(4).
 5. Utah Kod Ann. § 53-5-710.
 6. Utah Kod Ann. 76-8-311.1.2 a.
 7. Utah Kod Ann. § 76-8-311.1(6).
 8. Utah Kod Ann. 76-8-311, 3.4 d.
 9. Utah Kod Ann. 76-8-311, 3.4 a.
 10. Utah Postnummer. 76-8-311.1(1) e, (3), (4) och 76-8-311.3 (2) (g).
 11. Utah Postnummer. § 76-10-523.5.
 12. Utah Postnummer. 76-8-311.1(2) och 76-8-311.3(2).
 13. Utah Postnummer. § 76-10-530.
 14. Utah Postnummer. § 53-5-710.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.