Ograniczenia lokalizacji w Utah

Ostatnia aktualizacja wrzesień 4, 2020

z wyjątkiem pewnych wyjątków dotyczących broni ukrytej, Utah ogólnie zabrania noszenia naładowanej broni palnej:

 • w pojeździe lub na pojeździe;
 • na dowolnej ulicy publicznej; lub
 • w Zakazanym obszarze.1

Utah zabrania posiadania broni palnej w „bezpiecznym obszarze” lotniska.2 „Obszar zabezpieczony” do celów niniejszej sekcji to obszar ustanowiony przez władze portu lotniczego, na którym broń palna jest ograniczona.3 „bezpieczny obszar” musi znajdować się poza głównym obszarem lotniska i musi mieć widoczną informację.4 zakaz ten dotyczy w równym stopniu posiadaczy pozwoleń na broń ukrytą.5

Utah zezwala na ustanowienie „bezpiecznych obszarów” w zakładach karnych, Stróżach prawa i zakładach zdrowia psychicznego.6 Utah zakazuje celowego lub świadomego transportu broni palnej lub amunicji do „bezpiecznego obszaru” obiektu lub na jego terenie.7 prawo państwowe zakazuje również posiadania broni palnej w Zakładzie Karnym lub w jakimkolwiek „bezpiecznym obszarze” zakładu zdrowia psychicznego bez zgody organu prowadzącego zakład.8 Utah zabrania transportu broni palnej lub amunicji do lub na dowolnej części zakładu karnego lub do „bezpiecznego obszaru” zakładu zdrowia psychicznego z zamiarem zapewnienia go sprawcy.9 aby być „obszarem bezpiecznym” dla celów tych sekcji, obszar ten nie może być normalnie Dostępny dla publiczności, musi mieć ogłoszenie umieszczone przy wejściu i musi mieć przyległy obszar dostępny do przechowywania broni.10

Utah uważa „bezpieczne obszary” za równie odpowiednie dla posiadaczy pozwolenia na ukrytą broń.11

prawo państwowe zezwala zakładom poprawczym, organom ścigania i zakładom zdrowia psychicznego na dalsze zakazywanie lub kontrolowanie broni palnej i amunicji.12

Utah zabrania świadomego i celowego transportu lub posiadania broni palnej w domu modlitwy lub prywatnym miejscu zamieszkania, jeśli organizacja prowadząca Dom modlitwy lub osoba posiadająca zgodne z prawem prawo do posiadania prywatnego miejsca zamieszkania prawidłowo powiadomiła, że broń palna jest zabroniona.13 zakaz ten stosuje się w równym stopniu do osób posiadających pozwolenie na broń ukrytą.14

Utah nie ma Ustaw zakazujących broni palnej w następujących miejscach, chociaż mogą obowiązywać przepisy administracyjne:

 • szpitale;
 • areny sportowe;
 • urządzenia hazardowe;
 • miejsca głosowania; lub
 • Zakłady serwujące alkohol.
 1. Utah Code Ann. § 76-10-505(1).
 2. § 76-10-529(2).
 3. § 76-10-529(3).
 4. § 76-10-529(4).
 5. § 53-5-710.
 6. § 76-8-311.1 pkt 2 lit. a).
 7. § 76-8-311.1(6).
 8. § 76-8-311. 3 pkt 4 lit.d).
 9. § 76-8-311.3 pkt 4 lit. a).
 10. Kod Pocztowy Utah. §, 76-8-311.1(1)( e), (3), (4) i 76-8-311.3(2) (g).
 11. Kod Pocztowy Utah. § 76-10-523.5.
 12. Kod Pocztowy Utah. §, 76-8-311.1(2) i 76-8-311.3 (2).
 13. Kod Pocztowy Utah. § 76-10-530.
 14. Kod Pocztowy Utah. § 53-5-710.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.